فروشگاه خودتو بساز

با استفاده از ایزی دیجیتال دانلود و افزونه های جانبی کسب و کار آنلاین راه بنداز!

ساده

تومان 99 بدون محدودیت در دامنه
 • افزونه های ایمیل مارکتینگ
 • عالی برای شروع
 • پشتیبانی از طریق ایمیل
 • بروزرسانی کامل
 • پشتیبانی کامل

حرفه ای

تومان 199 بدون محدودیت در دامنه
 • افزونه های ایمیل مارکتینگ
 • عالی برای شروع
 • پشتیبانی از طریق ایمیل
 • بروزرسانی کامل
 • پشتیبانی کامل

فوق حرفه ای

تومان 299 بدون محدودیت در دامنه
 • افزونه های ایمیل مارکتینگ
 • عالی برای شروع
 • پشتیبانی از طریق ایمیل
 • بروزرسانی کامل
 • پشتیبانی کامل

دسترسی کامل

تومان 399 بدون محدودیت در دامنه
 • افزونه های ایمیل مارکتینگ
 • عالی برای شروع
 • پشتیبانی از طریق ایمیل
 • بروزرسانی کامل
 • پشتیبانی کامل

آیا میشه افزونه ها را جداگانه خرید ؟

قطعا بله. اگر نیازی به خریداری پکیج های تعریف شده نداشته باشید،می توانید افزونه ها را به صورت تکی خریداری کنید.

چر باید از افزونه های جانبی استفاده کنم ؟

استفاده از این افزونه ها کاملا اختیاری است، اما استفاده از آنها به طور چشمگیری باعث افزایش عملکرد فروشگاه شما خواهد شد.

آیا برای پشتیبانی هم باید هزینه بدم ؟

قطعا بله. اگر نیازی به خریداری پکیج های تعریف شده نداشته باشید،می توانید افزونه ها را به صورت تکی خریداری کنید.

افزونه ها را روی چند دامنه میتونم نصب کنم ؟

استفاده از این افزونه ها کاملا اختیاری است، اما استفاده از آنها به طور چشمگیری باعث افزایش عملکرد فروشگاه شما خواهد شد.

آیا میشه افزونه ها را جداگانه خرید ؟

قطعا بله. اگر نیازی به خریداری پکیج های تعریف شده نداشته باشید،می توانید افزونه ها را به صورت تکی خریداری کنید.

چر باید از افزونه های جانبی استفاده کنم ؟

استفاده از این افزونه ها کاملا اختیاری است، اما استفاده از آنها به طور چشمگیری باعث افزایش عملکرد فروشگاه شما خواهد شد.

آیا میشه افزونه ها را جداگانه خرید ؟

قطعا بله. اگر نیازی به خریداری پکیج های تعریف شده نداشته باشید،می توانید افزونه ها را به صورت تکی خریداری کنید.

چر باید از افزونه های جانبی استفاده کنم ؟

استفاده از این افزونه ها کاملا اختیاری است، اما استفاده از آنها به طور چشمگیری باعث افزایش عملکرد فروشگاه شما خواهد شد.

آیا میشه افزونه ها را جداگانه خرید ؟

قطعا بله. اگر نیازی به خریداری پکیج های تعریف شده نداشته باشید،می توانید افزونه ها را به صورت تکی خریداری کنید.

چر باید از افزونه های جانبی استفاده کنم ؟

استفاده از این افزونه ها کاملا اختیاری است، اما استفاده از آنها به طور چشمگیری باعث افزایش عملکرد فروشگاه شما خواهد شد.

قبل از خرید نیاز به اطلاعات بیشتری دارید ؟